Çocuk Gelişimi - Bölüm Hakkında

Öğrenim Dili: Türkçe Hazırlık: İsteğe Bağlı Puan Türü: TM-3

Çocuk Gelişimi ve  Sağlığı Programının temel amacı; Sektörün (Anadolu Meslek ve Kız Meslek Liselerinde,  İlköğretim Okullarında, kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı gibi Okul Öncesi  Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezleringe, çocuk kulüplerinde, özel  eğitim kurumlarında, kaynaştırma eğitimi yapan sınıflarda, Sağlık Bakanlığı Ana  Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde, resmi ve özel hastanelerde) ihtiyaç  duyduğu donanıma sahip, çağdaş, çocuk ve insan sevgisi ile bütünleşmiş  nitelikli profesyoneller yetiştirmektir.

Çocuk Gelişimi lisans programını bitirenler “Çocuk Gelişimcisi”  unvanı alır. Mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;  aşağıdaki alanlarda “uzman /öğretmen asistanı” olarak istihdam edilebilirler.

  1. Çocukların tüm gelişim ve beceri alanlarının (zihinsel, dil, motor,  sosyal ve duygusal, öz bakım) değerlendirilmesi;
  2. Gelişimlerinin takip edilmesi, çocuğa ve aileye yönelik gelişimi  destekleyici programların hazırlanması ve bu hizmetlerin yürütülmesi, ailelere  çocuk gelişimi, sağlığı ve yetiştirilmesi konularında eğitim, rehberlik ve  danışmanlık hizmetlerinin verilmesi;
  3. Hastanelerde gelişim takibinin yapılması, bireysel ve grup  çalışmalarına yönelik eğitim hedeflerinin belirlenmesi ve eğitim programlarının  hazırlanması çalışmaları ile hizmet içi eğitim çalışmalarında, oyuncak tasarımı  ve çocuk kitapları konularında danışmanlık ve denetleme çalışmalarında;
  4. Çeşitli yayın organlarında çocuklara yönelik programların  hazırlanması, danışmanlık ve denetleme çalışmalarında;
  5. Çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje üretme, yürütme,  danışmanlık ve yapılan projelerin gözden geçirilmesi çalışmalarında.

Çocuk Gelişimi ve Sağlığı programının eğitim süresi 4 yıldır. Meslek  dersleri kurum uygulamaları ile desteklenir. Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı  dersler yanında, kurum ve kuruluşlarda uygulamalı yaz stajları yaparlar.

Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPSUAM)  bünyesindeki, Ümraniye, Fener yolu ve Etilerde bulunan sağlık uygulama ve  araştırma merkezlerinde, kurum dışında da irtibat halinde bulunulan çözüm  ortakları ile birlikte öğrencilerin staj yükümlülüklerinin yerine getirilmesi  sağlanır.